Chúng ta đều biết, ứng dụng phần mềm quản trị mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong công tác quản lý, điều hành, bán hàng, sản xuất và kết nối phòng ban. Tuy nhiên nhiều nhà quản lý doanh nghiệp SMEs chưa thực sự quan tâm vấn đề này.

Đây là 2 lý do tiềm ẩn ít người để ý nhưng nó thực sự ảnh hưởng tới việc từ chối dùng phần mềm quản trị của các doanh nghiệp SMEs.

Nhận thức của doanh nghiệp SMEs còn mơ hồ

Doanh nghiệp Việt Nam đa số là các doanh nghiệp nhỏ nên nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc quản trị còn chưa cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động mà không theo điều lệ quy trình quản lý tạo nên tỷ lệ nghịch giữa điều lệ và quy tắc quản trị.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Báo cáo của VCCI cho thấy, tuy chiếm tới gần 98% số lượng doanh nghiệp của Việt Nam, song trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp SMEs còn thấp, có đến 80-90% máy móc sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, gần 80% là những công nghệ cũ từ thập niên 1980-1990.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của Bộ Công thương, có tới 16/17 ngành khảo sát đang có mức độ sẵn sàng thấp trước xu hướng tham gia ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp mới bắt đầu biết về chuyển đối số chiếm tới trên 80%.

Theo chia sẻ của các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa dù rất muốn ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh, giảm bớt các chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, song họ gặp nhiều khó khăn khi làm việc với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ vì hai bên chưa có “tiếng nói chung”.

Giữa quy định và thực tiễn khác xa nhau

Doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs phân biệt rất rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của ban lãnh đạo nhưng rất ít doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, thường nhầm lẫn giữa giá trị sở hữu và quản lý, chưa mạnh dạn áp dụng mô hình quản lý kiểu mới tạo nên khoảng cách ngày càng xa giữa các quy định lý thuyết và thực tiễn thực hiện.

Để cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa doanh nghiệp cần đảm bảo lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau. Việc ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp sẽ bước đầu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo nên lợi thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

Tham khảo phần mềm quản trị doanh nghiệp Mekong Soft. Phần mềm có các chức năng quản lý tổng thể và đa dạng, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của doanh nghiệp ở tất cả các phòng ban. Phần mềm quản trị doanh nghiệp Mekong Soft được thiết kế thành các module có mối quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành các quy trình tác nghiệp khép kín, tự động hóa toàn bộ các khâu trung gian.

Tham khảo tại đây: phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP