Kế toán – tài chính là module cốt lõi trong hệ thống ERP nhằm đảm bảo quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều băn khoăn là chức năng kế toán trong ERP khác biệt gì so với những phần mềm kế toán thông thường? Cùng tìm hiểu ở bài viết này:

Phần mềm kế toán độc lập

Phần mềm kế toán độc lập là phần mềm được xây dựng trên cơ sở hỗ trợ kế toán viên xử lý các số liệu đầu vào theo hình thức tự động, giúp giảm chi phí, thời gian so với việc xử lý thủ công. Từ cơ sở dữ liệu đó, thông qua các công thức, thủ tục, quy trình được thiết lập sẵn, phần mềm sẽ xuất ra các báo cáo tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của kế toán Nhà nước Việt Nam.

Do tính chất xử lý độc lập, hạn chế lớn nhất của phần mềm kế toán thông thường chính là chưa chú trọng những tính năng phù hợp xu thế và tốc độ xử lý dữ liệu giữa các phòng ban còn kém hiệu quả. Từ đó khiến cho công việc cập nhật hay luân chuyển dữ liệu của doanh nghiệp xảy ra sai sót, không thể phản ứng kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp.

Module kế toán trong giải pháp ERP

Module kế toán trong giải pháp ERP được xây dựng theo định hướng phân tích và hoạch định tài chính kế toán doanh nghiệp. Hầu hết hoạt động của từng phòng ban hay từng nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều liên quan tới tài chính – kế toán, do đó phân hệ quản lý tài chính kế toán trong hệ thống giải pháp ERP đóng vai trò quan trọng và cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ và chất lượng khi triển khai mỗi dự án của tổ chức.

Phân biệt phần mềm kế toán độc lập và module kế toán trong ERP 1

Khác với phần mềm kế toán thông thường, chức năng tài chính – kế toán của ERP nhắm vào các quy trình tác nghiệp và các công việc hoạch định chiến lược cụ thể trong tổ chức. Khâu xử lý kế toán trên hệ thống ERP thông thường là khâu cuối cùng và mang tính kế thừa dữ liệu từ các modules phía trước. Với khả năng liên kết dữ liệu đồng nhất, xử lý thông tin trong doanh nghiệp mang tính chặt chẽ, chính xác và tức thời từ mọi phòng ban doanh nghiệp. Từ đó tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, phân hệ kế toán được tích hợp trong phần mềm ERP tăng cường khả năng tự động hóa hoạt động tài chính của doanh nghiệp bởi khả năng liên kết và mở rộng quy trình xử lý phức tạp theo đặc thù doanh nghiệp. Những bài toán về kho vận hay quản trị sản xuất đều trở nên tinh gọn khi người quản trị lựa chọn ERP trong vận hành tổ chức.

(giaiphaperp)

Quý doanh nghiệp quan có nhu cầu triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, liên hệ với Mekong Soft để được tư vấn triển khai: 1900-571-232

Xem bản demo: phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP