Phần mềm quản lý thiết bị y tế là giải pháp được Mekong Soft xây dựng nhằm hỗ trợ bệnh viện quản lý chi tiết thông tin trang thiết bị, thời gian bảo hành bảo trì, xuất xứ, qua đó có kế hoạch bảo trì, thay mới phù hợp.

Lợi ích phần mềm quản lý thiết bị y tế mang lại

Theo dõi, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện công tác bảo trì cho toàn bộ trang thiết bị tại doanh nghiệp y tế và bệnh viện theo từng bộ phận Viện, phòng, khoa, từng máy móc, thiết bị.

Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về các trang thiết bị y tế (lịch sử vận hành, lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa định kì, tình trạng thiết bị…) được phân theo từng bộ phận viện, phòng, khoa. Cho phép nhà quản lý tổ chức và giám sát toàn bộ hệ thống tài sản, thiết bị theo sự phân cấp tài sản trực giác.

Tự động nhắc nhở, kích hoạt các công việc bảo trì khi gần đến thời hạn thực hiện thông qua email.

Có khả năng bổ sung, tích hợp với các hệ thống phần mềm quản trị, phần mềm kế toán bệnh viện.

Giúp các thiết bị, máy móc tự động kích hoạt yêu cầu công việc thông qua máy đọc thông số kỹ thuật.

Nắm tình hình tồn kho vật tư bảo trì để luôn luôn chủ động nguồn vật tư bảo trì.

Giao diện phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft

Thiết lập vật tư thiết bị y tế

phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft 1

Quản lý, tạo phiếu nhập kho

phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft 2

Thống kê xuất nhập tồn

phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft 3

Kế hoạch bảo dưỡng

phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft 4

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý thiết bị y tế Mekong Soft, liên hệ để được tư vấn:

1900 571 232